A Studio Viittomakielelle Tulkattuna: 13.12.2017 15.45