A Studio Viittomakielelle Tulkattuna: 20.12.2017 15.45