A Studio Viittomakielelle Tulkattuna: 29.11.2017 15.45