Yle Areena (YLE Areena)

Eduskunnan täysistunto 27.4.2022: 27.04.2022 16.35

keskiviikko 27.4.2022 16:35 · 02 t 35 min

► Katso nyt

Äänestyksiä Lakiehdotuksen I käsittely ​​TyVM 3/2022 vp, HE 225/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi (1§-VL) StVM 3/2022 vp, HE 10/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (§-VL) Ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan täydennysvaali Lähetekeskustelu HE 49/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 45 minuuttia) HE 51/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia) HE 52/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia) HE 50/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia) HE 53/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia) Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. ​Lakiehdotuksen I käsittely StVM 5/2022 vp, HE 29/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta (yksim.) Lähetekeskustelu LA 92/2020 vp, Lakialoite laeiksi Suomen perustuslain 53 §:n ja kansalaisaloitelain 6 §:n muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia) LA 20/2022 vp​ Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia)​ Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

Katsottavissa 27.4.2023 asti

Katso lisää: Eduskunnan täysistunto