SuomiAreena - Har distansundervisningen kommit för att stanna? – Erfarenheter från Finland och Sverige

keskiviikko 14.7.2021 11:55 · 50 min

► Katso nyt

I och med coronaepidemin övergick alla skolor i Finland till distansundervisning våren 2020. Under läsåret 2020-2021 återgick man till närundervisning i grundskolan och delvis på andra stadiet, men i högskolorna fortsatte distansundervisningen. Även i Sverige genomförde man en övergång till distansundervisning i gymnasiet och den högre utbildningen under coronaåret. Vilka utmaningar har distansundervisningen medfört och hur tacklade man dem? Vilka verksamhetsmodeller blir bestående? Talare: Jenny Edvardsson, adjunkt i utbildningsvetenskap, Högskolan Kristianstad, Katja Hämäläinen, lektor i svenska, Yrkeshögskolan Metropolia och Harri Peltoniemi, direktör, Nationella  centret för utbildningsutvärdering (NCU). Moderator: Mikael Hiltunen, projektchef, Nätverket Svenska nu.

Katso lisää: SuomiAreena